Fiskyngel tappar orienteringen

Forskaren Tullio Rosso från University of Adelaide har en ovanlig förmåga att beskriva sin forskning på ett tillgängligt sätt, via tecknade filmer.

Forskning har visat att fiskyngel i havet tappar orienteringsförmågan när havet blir försurat. Forskaren Tullio Rosso visar med tecknad film.
En tredjedel av alla världens koldioxidutsläpp sugs upp av haven. Det innebär att haven försuras i snabb takt, vilket får katastrofala följder på flera plan. Ett specifikt problem som uppstår, är att fiskyngel tappar orienteringsförmågan. Många av havens fiskyngel kläcks pelagiskt och finner sedan själva vägen till sina uppväxtområden i korallrev och andra typer av skyddande strukturer.

Ett korallrev hörs normalt på flera kilometers avstånd under vattnet.

Vägen dit finner de med hjälp av hörseln. Och där finns liv, finns det ljud. Ett korallrev hörs normalt på flera kilometers avstånd under vattnet. Men enligt forskaren Tullio Rosso händer nu flera samverkande saker. För det första så tystnar sakta korallreven på grund av både försurning och andra typer av påverkan. För det andra så angriper försurningen fiskynglens orienteringsförmåga. De simmar helt enkelt vilse. Dessa komplicerade förlopp visar Tullio Rosso på ett enkelt sätt i små finurliga tecknade filmer. Värt att ta en titt!