Fjärsingfiske ett hot mot torsken?

Fjärsingen ökar i Kattegatt Foto: Jonas Nordigårds

Danska yrkesfiskefartyg ska på försök börja tråla efter fjärsing i Kattegatt. Fjärsingen är en läcker matfisk och beståndet har ökat kraftigt. Men att tråla efter fjärsing riskerar att utrota torsken när beståndet är synnerligen svagt.

Torsken i Kattegatt är på väg att försvinna. Vissa, om än långt ifrån tillräckliga, åtgärder har gjorts för att rädda torsken och få beståndet att växa. När då danska yrkesfiskare på prov ska börja tråla efter fjärsing är det läge att känna oro.

Fjärsing är främst känd för att den är vår giftigaste fisk som har ett gift som kan jämföras med en huggorms. Det är en utmärkt matfisk som utnyttjas lite främst för att den är besvärlig att hantera. När i princip alla andra arter har gått tillbaka har beståndet av fjärsing växt och den sprider sig nu norrut i norska vatten. Fjärsingen är en bottenlevande fisk och för att fiska den kommer man använda bottentrål vilket inte är något annat än ett djävulens redskap som, utöver att fånga matfisk, bara sprider död och förintelse där den dras fram.

Som bekant är torsken också en bottenlevande fisk som delvis återfinns på samma typer av bottnar som fjärsingen. Hur illa det kommer att gå för torsken när 400 ton fjärsing nu ska trålas upp återstår att se.

Publicerad: 25 January 2023
Av: Anders Nicander