Flera ton plast utsläppt i älv – Älvräddarna gör polisanmälan

Många frivilliga hjälpte till att plocka plast efter utsläppet.

Älvräddarna vilade inte på hanen när det framkom att Vansbro reningsverk släppt ut mellan 35–40 kubik ”biobärare” av plast i Västerdalälven. Även om det rörde sig om ett misstag så har nu händelsen polisanmälts.

Enligt Dala Vatten och Avfall rörde det sig om en driftstörning 30 augusti, och trots att det gjorts en omfattande saneringsinsats så finns det enligt Älvräddarna stora mängder plast kvar i vattnet.

En internutredning har tillsatts på Dala Vatten och Avfall, och även länsstyrelsen ska syna händelsen närmare. Älvräddarna har fått uppgifter om att utsläpp av biobärare skett tidigare, och att det i så fall rör sig om ett systemfel.

Frågan är då vad Älvräddarna hoppas uppnå med en polisanmälan?

-Vi gör detta för att det är tydligt att Dala Vatten & Avlopp inte förstått allvaret i att runt 50 ton plast hamnar i våra vatten. De är skyldiga enligt lag att åtgärda dessa problem, och det behöver markeras, säger organisationens generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.