Flodpärlmusslan hotad – behöver fler öringar

Sveriges natur är på många sätt idealisk för flodpärlmusslan. Men det räcker inte långt när tusentals dammar hindar musslornas föryngring. Foto: Erk Degerman
ANNONS

Flodpärlmusslor betalar ett skyhögt pris för kraftbolagens dammar.  Det beror delvis på att öringar – vilka fungerar som värddjur under musslornas utveckling – inte kan vandra upp till gynnsamma lekplatser. 

Flodpärlmusslorna är starkt hotade, visar en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. I hälften av landets cirka 600 populationer har föryngringen upphört, och det kan delvis förklaras av kraftbolagens dammar hämmar öringens utbredning. Musslornas larver lever nämligen som parasiter på fiskarna under tio månader.

”Det här är en stressande miljö för alla vattendjur”

– Tillgången på individrika öringbestånd är sannolikt en av de mest avgörande faktorerna bakom flodpärlmusslans utbredning i Sverige. Dammarna hindrar öringarnas fria rörlighet vilket minskar förekomsten av den viktiga värdfisken. I dammar som regleras aktivt inverkar också troligen själva vattenregleringen genom att ibland ha fritt flöde och ibland inget flöde alls. Det här är en stressande miljö för alla vattendjur, säger Erik Degerman.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 02 January 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS