Forskare: Minska torskfisket kraftigt

Oroväckande utveckling för torsken i Östersjön enligt Oceana. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)
Oroväckande utveckling för torsken i Östersjön enligt Oceana. (Copyright Derek Keats/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Östersjötorsken tillstånd är återigen hotat och nu rekommenderar forskare att fiskekvoten bör sänkas kraftigt. Miljöorganisation Oceana hoppas att beslutsfattarna lyssnar noga på vetenskapliga råd innan de bestämmer nästa års kvot.
I dag presenterar internationella havsforskningsrådet (ICES) sin årliga rekommendation för Östersjöns fiskekvoter. Inför 2015 rekommenderar man bland den största minskningen av torskkvoten på flera år. Rådet att minska torskfisket kommer efter att ICES rapporterat om en oroande utveckling för Östersjötorsken, särskilt det östra beståndet som finns öster om Bornholm. Fram tills nu har man rapporterat om att beståndet haft en stark återhämtning från att ha varit närmast utslaget. Men årets analys visar att trenden har vänt och beståndet består främst av ovanligt små och långsamt växande individer. Oceana är oroade över utvecklingen och manar alla beslutsfattare att ta forskarnas varningar på allvar.
– Den tråkiga utvecklingen för torsken är ytterligare ett tecken på hur dåligt Östersjön mår. Det är på tiden att regionens beslutsfattare och EU vaknar upp och inser att det krävs handling för att rädda vår havsmiljö, säger Hanna Paulomäki, chef på Oceanas Östersjökontor.
Östersjöns ekosystem är relativt artfattigt och torsken, som är en av få toppredatorer, spelar en avgörande roll för den ekologiska balansen. Det akuta läget gör därför att ICES även inkluderar en rekommendation om att sill- och strömmingsfiske bör flyttas från områden med hög densitet av torsk, eftersom de är torskens huvudföda. Det är av största vikt att regionens fiskeministrar tar forskarnas rekommendationer på allvar när de samlas i oktober för att besluta om torskkvoten  för 2015.
– Forskarna har svårt att utröna den exakta orsaken bakom östersjötorskens negativa utveckling, så för att vara på den säkra sidan bör våra politiker vara extra försiktiga och inte sätta för höga kvoter, säger Magnus Eckeskog, sakkunnig i fiskefrågor på Oceana.

Publicerad: 02 June 2014
Av: Morgan Fihn