Forskare ska reda ut: Är sälen boven i Kattegatt?

Hur påverkar egentligen sälen torskbeståndet i Kattegatt? Foto: Karl Lundström

Det ser mörkt ut för torsken i Kattegatt. Men vad är egentligen orsaken? Forskare ska nu undersöka om knubbsälen kan vara en bov i dramat.

Under de senaste åren har torskbeståndet i Kattegatt sjunkit till alarmerande nivåer, trots att det varken bedrivs ett riktat fiske efter torsk, och att det inrättats marina skyddszoner för att skydda torsken under lekperioden.

Nu ska forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU ta reda på hur sälarna påverkar torskbestånden, och vilken betydelse knubbsälen har för torskens återhämtning. Det finns uppskattningsvis omkring 15 000 sälar i Kattegatt, vilket är en kraftig ökning. Preliminära resultat visar att de äter mer torsk än vad yrkesfisket fångar. Ett 3-årigt projekt, som finansieras av Jordbruksverket, ska förhoppningsvis ge forskarna ytterligare svar på förhållandet mellan säl/torsk.

– Vi kan inte blunda för sälens eventuella betydelse när de är så här många, och vi vet också från undersökningar i bland annat Skottland och Nordamerika att stora sälpopulationer kan hindra svaga torskbestånd från att återhämta sig. Men samtidigt kan man inte heller beskylla sälarna för att torsken inte återhämtat sig eftersom vi saknar nödvändig information om sälarnas betydelse. Det är den kunskapsbristen som vi vill råda bort på med det här projektet, säger Karl Lundström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) i ett pressmeddelande.

Läs om masklarmet i torsk:

Bakslag i torskprojekt – fisk svårt drabbade av levermask