ANNONS

Forskarnas fråga: Vad händer med ålen i Bolmen?

Här släpps de märkta ålarna ut i Bolmen. Foto: John Persson
ANNONS

Sjön Bolmen väster om Ljungby ger forskare huvudbry. Anledningen är att ålarna som sätts ut där har både låg tillväxt och dålig kondition, i jämförelse med andra vatten.

Det är SLU Aqua som rapporterar om ”mysteriet” i Bolmen, som inte presterar så bra som den förväntas göra. Ålarna verkar helt enkelt inte trivas, samt att de försvinner av någon okänd anledning.

Nu har det satts ut ytterligare 1 228 ålar, som kanske kan ge svar på gåtan eftersom de är märkta. Projektet leds av forskare Håkan Wickström, som på SLU:s Facebook spekulerar kring olika orsaker till de klena resultaten.
– Produktionen av vuxen ål tycks vara lägre än förväntat, vi vet inte vad det beror på. Förekommer det ett okänt illegalt fiske? Är dödligheten hos uppväxande ålar högre än i jämförbara vatten? Kan sjöns mellanskarvar förklara bristen på ål? Kan det finnas skillnader mellan de ålar som flyttas upp till Bolmen från nedersta kraftverket i Laholm och de karantäniserade ålyngel, med engelskt ursprung, som också sätts ut i sjön?

Med hjälp av fångstdata, provfisken, ålders- och tillväxtanalyser samt kemisk analys av ålarnas otoliter, ska nu SLU försöka förstå processerna i Bolmens ålbestånd. Projektet finansieras av Bolmens Fiskevårdsområdesförening via ett Leader-projekt med EU-finansiering. Här kan du läsa mer om ålarna i Bolmen.

Publicerad: 04 December 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS