ANNONS

Forskning: Kraftverk kan miljöanpassas med endast små förluster

Här är Blåsjöälven som det ser ut vid dammen i LillBlåsjön. Foto: Privat
ANNONS

Hela den svenska vattenkraften ska upp till prövning – där nya miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Många sportfiskare och vattenvänner hoppas att det exempelvis ska bli många nya fiskvägar, och ny forskning visar att sådana kan byggas med bara små förluster i vattenkraftsproduktion.

Det är ett forskarteam från Umeå universitet som presenterat sina studier, som kanske kan bli en uppmuntring till kraftbolagen att själva göra miljöanpassningar i större grad.
– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén.

Vilka produktionsförluster skulle det då handla om?
Jo, bara några enstaka procent, enligt forskarna.
Som exempel skulle ett nolltappningsförbud (krav på ett minsta ständigt flöde genom kraftstationerna) kombinerat med spill på mellan 1–12 procent av det genomsnittliga årliga flödet till torrfåror leda till en förlust på 2,1 procent av den årliga elproduktionen. Om man lägger till fiskvägar skulle förlusten öka till 3,1 procent per år. Resultaten omfattar inte påverkan på balans- och reglerkraft.
Åsa Widen har utfört studien tillsammans med Roland Jansson, Birgitta Malm-Renöfält, Erik Degerman och Dag Wisaeus.
Här kan du läsa mer om studien och dess slutsatser.

Publicerad: 13 januari 2022
Av: Anders Lundin
ANNONS