Forskning med miljö-DNA genomförda i Ätran

Hoppfulla forskare vid Ätran. Foto: Ingemar Alenäs

Fiskejournalen berättade i början av oktober om provfiskemetoden e-DNA, där fiskar skonas vid provfiske eftersom de inte ens behöver hanteras.

Ekologikonsulten och eldsjälen Ingemar Alenäs var onsdagen 10 oktober med att använda just den metoden i Ätran. Forskarna tog prover av lax och laxparasiter i Ätran endast genom att filtrera några liter vatten, tack vare så kallade miljö-DNA!

Det är Norska Veterinärinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund som samverkar i ett projekt för att undersöka laxparasiten Gyrodactylus salaris i Västsveriges åar med atlantlax.

Haakon Hansen, seniorforskare, Ph.D. i zoologi/parasitologi och Ph.D.-student Johannes Rusch leder provtagningarna.

– Vi har nyligen visat att vi kan påvisa G. salaris och två av parasitens viktigaste värdar, laks och regnbåge, med hjälp av DNA som samlas i vattenfilterprover. Vi pumpar cirka 5 liter vatten från ån genom ett filter där partiklar samlas, berättar Haakon. Sedan tar vi med filtret till vårt lab för vidare analys. Där kan vi med hjälp av modern DNA teknik påvisa G. salaris utan att man behöver samla in någon lax, säger han.

Projektet beskrivs som ett win-win projekt för alla parter och bidrar till ökad förståelse hur lax-parasit-miljö påverkar på olika sätt i Norge och Sverige.