Forskning på odlad fisk

En steelhead kämpar sig förbi ett vattenfall i Lewis River, Kanada. (Foto: Greg Shields/Creative common)

Odlad fisk anpassar sig relativt snabbt till en miljö i fångenskap. Nu visar en uppmärksammad rapport att dess avkommor bär med sig anpassningen – som inte är någon fördel i en naturlig miljö.
Det är forskare vid University of Montana i USA som publicerar en forskningsstudie om de negativa effekterna på odlad fisk – om de ska återintroduceras i sin naturliga miljö. Forskarna placerade nykläckta havsvandrande regnbågar, sk steelhead, i avelskassar och lät dessa växa upp och föröka sig i fångenskap. Avkommorna släpptes sedan ut i Hood River i delstaten Oregon och jämfördes sedan löpande med det naturliga beståndet av steelhead.
När årskullen återvände till Hood River från havet för att leka märkte forskarlaget stora skillnader. Avkommorna från de fiskar som vuxit upp i fångenskap hade sämre fitness än avkommorna från de som levt fritt. Antalet återvändare var betydligt färre och uppvisade även en sämre kondition.
Forskarna tror att skillnaden bland annat beror på att de fiskar som levt i fångeskap inte valt partner enligt det naturliga urvalet.
Det som förbryllar forskarna är att konsekvenserna av en enda generations fångenskap så tydligt lever vidare i avkommorna – oavsett deras livsmiljö.
Här kan du läsa mer (PDF-engelska).
Morgan Fihn