Försurning förvirrar fiskar

gäddaUV
Koldioxidutsläpp leder till klimatförändringar, men även till att haven försuras. Försurade hav kan påverka fiskarnas hjärnor och därmed skapa beteendeförändringar.
I tropikerna har man sett att fiskar blir överaktiva, får förändrat luktsinne och till och med kan dras till rovfiskar när havet blir surare. Hur Östersjöns och Västerhavets fiskar påverkas studerar man nu på Uppsala Universitet. I ett radioinslag på P4 Gotland, berättar forskaren Josefin Sundin om hur forskningen går till.
– I Östersjön ska vi till exempel samla in fiskägg av gädda, abborre och flundra. Sedan har vi dem i vatten där vi tillsätter koldioxid i den mängd som man antar att det kommer vara i vattnet år 2100, alltså om 100 år. Sedan ska fiskynglen studeras.
 
Västkuststudie ger hopp
De studier av reproduktion som gjordes i våras på Västkusten av storspigg, ger ett visst hopp. De visar att fiskarna på Västkusten verkar vara tåligare mot försurning är de fiskar som studerats i tropiska vatten. Nu hoppas Josefin Sundin att även Östersjöfisken ska visa sig ha större motståndskraft mot försurningen i havet.
Lyssna på P4:s inslag här

Maria Ålander