Fortsatt stopp för gruvan i Stekenjokk

Fjällvägen över Stekenjokk, ett gammalt landskap för rennäringen och för ett litet bestånd av fjällrävar.

Fjällvägen över Stekenjokk, ett gammalt landskap för rennäringen och för ett litet bestånd av fjällrävar.

Den sedan ett tjugotal år nerlagda gruvan i Stekenjokk, i trakterna av norra Jämtland och västra Västerbotten, kommer inte att öppnas igen, trots idoga försök till detta. Den här gången har det varit Vilhelmina Mineral AB som har velat få fart på brytningen igen, där silver, bly, koppar, guld och zink har varit av intresse. Både Strömsunds och Vilhelmina kommuner har sagt ja till projektet. Framför allt med tanke på arbetstillfällen.
Rennäringen på trakten har hela tiden varit emot planerna, eftersom verksamheten kommer att störa rennäringen. Intressant här därför varit att Bergsstaten till slut avslog förslaget med motiveringen att riksintresset för rennäringen var viktigare än riksintresset för gruvdriften.
– I det här fallet har vi i bedömningen av de oförenliga riksintressena rennäring och värdefulla ämnen och material – i enlighet med länsstyrelserna – gett rennäringen företräde, säger bergmästare Åsa Persson i ett pressmeddelande.
Hon anser också att områdets betydelse för rennäringen har ökat sedan gruvdriften upphörde. – Området utgör riksintresse och kärnområde för rennäringen och en återupptagen gruvverksamhet skulle påtagligt försvåra rennäringens bedrivande, meddelar Östersunds-Posten.
Läs fler notiser om gruvdrift.
Gunnar Westrin