Fortum bryter mot villkor och får böta

Fortum har vid vid minst sex tillfällen tappat för lite vatten från ett kraftverk i Ljungan.

Fortum har vid vid minst sex tillfällen tappat för lite vatten från ett kraftverk i Ljungan.

Trots att Fortum i domstolar alltid hävdar att de uppfyller lagens krav på kunskap för att få driva vattenkraft, har de återigen brutit mot villkor och tappat för lite vatten i naturfåran i Byforsen i Ljungan.
Fortum, precis som alla andra stora kraftföretag, hävdar alltid att de uppfyller lagens krav på kunskap för att få driva miljöpåverkande verksamhet som vattenkraft. Trots det överträder de gång på gång de villkor som alltid finns i tillstånden för drift av vattenkraftverk. Villkoren är till för att skydda miljön och trots att de oftast är små och otillräckliga är det mycket vanligt att villkoren inte följs, med skador på miljön som följd. I detta fall är det Fortum, som vid minst sex tillfällen tappat för lite vatten från ett kraftverk i Ljungan.
– Det är bra att de nu fälls och får böta 140 000 kronor, men det är också märkligt att det ska vara så svårt att följa dessa enkla regler och villkor, säger Christer Borg, ordförande Älvräddarna.
Även kraftbolaget Eon fälls för ett liknande brott i Ångermanälven, där de stoppat avtappningen från Högfors kraftverk under två dygn i februari 2013. En naturfåra som normalt har lite vatten men som blir utan det under två dygn drabbas givetvis hårt, det är inte ara fråga om fisk, utan också om alla andra organismer som inte tål att torrläggas.
– Det stora problemet är att de under alldeles för lång tid levt under gamla villkor där miljön inte har någon plats i företagens inkomstkalkyler. Det skapar en slapp hållning till både miljö och de lagar som ska skydda miljön, menar Borg från Älvräddarna.

Engagera dig!
Hjälp Fiskejournalen, WWF, Sportfiskarna, Östersjölaxälvar i Samverkan och Älvräddarna genom att skicka brev till ansvariga ministrar om nya lagar för vattenkraften. Just nu är vi på väg att nå 8 000 skickade brev! Här hittar du vår kampanjsida.