ANNONS

Fortum: Vinst viktigare än myggplåga

ANNONS

fortum bidrar till myggplåga
Forskare menar att det skulle vara möjligt att med reglering få bort merparten av myggplågan. Kraftbolaget Fortum ser inte dessa möjligheter.

Under många år har stora delar av nedre Dalälven plågats av mygg. Nu har länsstyrelsen i en rapport fastslagit att regleringen är en av de viktigaste orsakerna till plågan, något som stöds av Umeå universitets studier. Men Fortum vill inte minska sin produktion med ens knappa 1,5 procent för att minska myggplågan.
I måndags presenterade länsstyrelsen Gävleborg en slutrapport där de tre viktigaste åtgärderna för att få bukt med myggplågan är att ändra vattenregleringen i Dalälven, bruka strandängarna med slåtter och bete samt att använda bekämpningsmedlet Bti bara de värsta åren. I rapporten som heter ”Människor, mygg och natur vid nedre Dalälven”, stöds antagandena av forskare från KTH, som menar att det med dagens vattendomar och magasin skulle vara möjligt att med reglering få bort merparten av myggplågan.

Dålig ekonomi?
Enligt rapporten är viktigaste åtgärden att få bort översvämningarna under sommaren, då dessa skapar myggfabriker som genererar miljarder av plågsamma mygg. Däremot ska de naturliga översvämningarna under våren vara kvar, eftersom det är de som skapar de unika naturvärdena vid nedre Dalälven.
Fortums Jens Bjöörn, kommunikationschef på Fortum menar att det inte skulle vara ”produktionsekonomiskt möjligt”, vilket vi på Fiskejournalen inte kan tolka på annat sätt än att de inte vill minska sin produktion – på något sätt. Frågan vi ställer oss är om den ekonomiska marginalen på vattenkraftsproduktionen i Dalälven är så minimal att 1,4 procents minskning gör att det blir olönsamt att bedriva vattenkraft i älven.

Ologiskt resonemang
Älvräddarnas ordförande Christer Borg har svårt att se logiken i Fortums resonemang.
– Med en vinstmarginal på runt 75 procent eller mer än 30 öre/kWH antar jag att det inte skulle innebära någon kris om Fortum reglerade Dalälven på det sätt som rapporten och forskarna önskar, säger Borg.
Fortum menar också att de arbetar i en bransch som rör sig i ett kaos, eftersom de enligt Jens Bjöörn menar att det inte går att förutse vattenflöden i Dalälven, ett märkligt uttalande från en bransch som utmålar sig som bas för svensk elproduktion.
Mer att läsa finns här.
Morgan Fihn

Publicerad: 03 December 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS