Fortums kraftverk prövas i domstol

Fortum vill bygga kraftverk

Älvräddarna, med ordförande Christer Borg anser att Dalälven vid Untra har samma skydd enligt miljöbalken som nationalälvarna.

I måndags inleddes tre dagars förhandling i miljööverdomstolen i Söderfors herrgård, för att pröva Fortums planer på nytt kraftverk i Untra, Dalälven.  Det är Älvräddarna som överklagat en dom från 2012 där Fortum fått klartecken för byggnation.
Enligt Älvräddarna råder det ingen tvekan om älvsträckan vid Untra i Dalälven är skyddad.
– Sträckan har samma skydd som nationalälvarna, säger Älvräddarnas ordförande.
Han pekar på en av de paragrafer i miljöbalken som Älvräddarna riktat in sig på i sitt överklagande och menar att Fortums planer innebär betydligt mer än den ”obetydliga miljöpåverkan” som miljöbalken tillåter. Älvräddarna underkänner även Fortums miljökonsekvensbeskrivning.
Prövningen är en följd av att Älvräddarnas samorganisation överklagat domen i mark- och miljödomstolen från juni 2012, som gav Fortum klartecken till ny kraftstation.
Läs mer här.
Morgan Fihn