Fp-nej till småkraftverk

Folkpartiet kommer inte att acceptera någon utbyggnad av den småskaliga vattenkraften. I en debattartikel går Carl B Hamilton till storms mot miljöförstörelsen i små vattendrag.
Den småskaliga vattenkraften gör inte mycket nytta – men förstör stora naturvärden. Det har vi på sportfiskesidan sagt länge och nu får vi medhåll från Folkpartiet. I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning skriver partiets energipolitiske talesman, Carl B Hamilton:
”I Sverige finns i dag cirka 1700 vattenkraftverk med en effekt undr 1500 kW och som därmed beteckas som ´småskalig vattenkraft´enligt lagen om elcertifikat. Detta är visserligen 63 procent av antalet vattenkraftanläggningari landet, men de är små och bidrar med mindre än 3 procent av elproduktionen.”
Hamilton skriver vidare:
”All vattenkraftutbyggnad får stora miljökonsekvenser. Vattenmiljöerna både upp- och nedströms alla vattenkraftverk förändras avsevärt och ett kraftverk påverkar bland annat fisket. Fördämningar förändringar vattenmiljöerna och livsbetingelserna för djur- och växtliv i vattnet men också på angränsande marker.”
Du kan läsa artikeln i sin helhet på UNT:s debattsida.
Svenne Andersson

Resultatet av ett litet kraftverk i ett mindre vattendrag – en torrlagd åfåra.

Resultatet av ett litet kraftverk i ett mindre vattendrag – en torrlagd åfåra.