Fredningstid i Lillsjön

Mellan 15 maj och 15 juni råder totalt fiskeförbud i Lillsjön och kanalen till Mälaren. (Foto: Morgan Fihn)

För att skydda lekande fisk inför Sportfiskarna Region Mälardalen nu ett fiskeförbud mellan 15 maj – 15 juni i Lillsjön vid Ulvsunda.
Syftet är framförallt att skydda lekande och romvaktande gös både i Lillsjön och i kanalen till Mälaren. Fiskeförbudet gäller i hela Lillsjön och i kanalen ut till nedersta träbron.
– Sportfiskarna är en miljöorganisation som först och främst ska värna fisken, det är självklart att vi ska skydda lekande fisk. Genom ett totalt fiskeförbud mellan 15 maj och 15 juni får vi en enkel fiskeregel som gör det lätt både för fiskare och tillsynsmän, säger Linda Svensson, chef på Sportfiskarna Region Mälardalen.
Intensifierad tillsyn
Samtidigt med införandet av den nya fredningstiden kommer fisketillsynen runt Lillsjön att förstärkas under vår och försommar. Tyvärr förekommer ett utbrett tjuvfiske i Lillsjön och i kanalen ut till Mälaren. I Lillsjön måste man ha Sportfiskekortet för att få fiska. Sportfiskekortet är Sportfiskarnas fiskekort som gäller på ett 40-tal insjöar i regionen.
– Vi har redan inlett en förstärkt tillsyn och ertappat ett flertal fiskare utan fiskekort. Men det grövsta tjuvfisket som vi vill åt är det olagliga nätfisket i kanalen efter lekvandrande gös. Vi har lagt upp ett bevakningsschema för de kommande veckorna så vi hoppas få bukt med det värsta rovfisket på lekfisk nu, avslutar Linda Svensson.
Tipsa om du ser tjuvfiske
Ser du någon bryta mot fiskereglerna kontakta Sportfiskarna på: 08-410 80 681, eller: 08-410 80 682.
Utanför kontorstider ring polisen på: 114 14.
Sportfiskarna har grupper av tillsyningsmän som har ansvar för olika områden av Sportfiskekortets vatten. Varje grupp har en gruppchef som ser till att samordna tillsynen. Kring vissa sjöar som Lillsjön har jourgrupper startats för att kunna rycka ut och hjälpa varandra.
Klicka här för mer information.
Morgan Fihn