Aspen dödas i Fyrisån: ”Bedrövligt”

Johan Persson är en av asparnas beskyddare, som reagerar starkt på tjuvfisket efter arten. Foto: Alexander Masalin, Upplandsstiftelsen
ANNONS

Det görs stora insatser för att rädda den rödlistade aspen i Sverige – och inte minst i Fyrisån. Därför är det med sorg som fiskevårdare och andra aspvänner konstaterar att folk fiskar och dödar arten i ån.

Det är Uppsala kommun som slagit larm om att personer bryter mot fiskeförbudet i Fyrisån, och att aspar hittats döda på land efter ån.
En av dem som engagerat sig mest i aspens öde är Johan Persson, som för Upplandsstiftelsens räkning märkt aspar i just Fyrisån, med syftet att kartlägga och stärka stammen. Han reagerar starkt på uppgifterna att fisken dödas för nöjes skull.

– Bedrövligt! Det känns verkligen trist när vi jobbar med märkningsförsök sedan 2014 för att lära oss mer om den här storvuxna arten, säger han till Fiskejournalen.

Hur kan man då stävja problemet?
– Tillsynsmän håller på att utbildas genom Sportfiskarna. Problemet uppmärksammas även i olika medier, och förhoppningsvis upplyser vanliga Uppsalabor de som fiskar om att de gör fel.

Här kan ni se ett inslag i SVT, där tjuvfisket efter asp uppmärksammas. Här kan du läsa mer om fisket och reglerna i Fyrisån.

Idag är det förbjudet att fiska efter asp fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 maj i alla Vänern, Mälaren och Hjälmaren tillrinnande vatten. Mer information om aspens status finner du på artfakta.se.

Publicerad: 5 maj 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS