Fritidsfiskare får inte sälja fisk, eller?

Från och med den 7 maj får inte fritidsfiskare sälja fisk som fångats i havet. Denna nya regel kommer från EU. Men i Sverige kommer alla vattenägare längs Ostkusten, genom undantag utfärdat av Fiskeriverket, att få fortsätta sälja sin fångst.
80 procent av EU:s fiskevatten är överfiskade. En stor del av fångsterna har hittills gjorts av fritidsfiskare. För att få bättre kontroll och minska fisketrycket inför man därför förbud mot att sälja fisk för alla som inte har yrkesfiskelicens.
I Sverige har vi av tradition försvarat den enskildes rätt till kommersiellt fiske med näbbar och klor. Det är därför inte särskilt förvånande att Fiskeriverket nu väljer att urholka EU:s regler. I EU-beslutet står att man måste ha ett fartygstillstånd för att få sälja sin fångst. Ett sådant tillstånd kan alla vattenägare med F-skattsedel få av Fiskeriverket.
Alla som äger vatten i havet kan alltså fortsätta – eller börja – fiska yrkesmässigt.
Anders Nicander

Vattenägare kommer kunna fortsätta fiska storskaligt trots nya EU-regler. (Foto: Karin Stammarnäs)