Frivillig omprövning av vattenkraft

ANNONS

Olstorpsbäcken nedströms vattenkraftverket som ägs av Tranås Energi.

Olstorpsbäcken nedströms vattenkraftverket som ägs av Tranås Energi.

Debattens vågor har gått höga sedan oktober då Vattenverksamhetsutredningen lämnade sitt delbetänkande till regeringen där de föreslår att alla vattenkraftverk ska prövas mot miljöbalken. Nu har Tranås Energi, på eget initiativ, tagit ett steg i rätt riktning.
Svensk Energi har i olika media förklarat sig mycket kritiska till förslagen om ny prövning. Förutom rena överdrifter om konsekvenserna för elsystemet, menar de också att omprövningssystemet som redan finns kan utvecklas istället.
Omprövning är den sista åtgärden som ska tas till enligt Kammarkollegiet. I de allra flesta fall har det fungerat som ett tvångsinstrument för att få till de miljöförbättrande åtgärder som behövs, till exempel fiskvandringsvägar. Oftast brukar dessa omprövningsmål i mark- och miljödomstolen dra ut på tiden, eftersom kraftverksägarna i 99 fall av 100 sätter sig till motvärn.

Ett bolag som visar vägen
Men nu har Tranås Energi, som själva är medlem i organisationen Svensk Energi, gått i förväg igen! Genom att själva lämna in en omprövningsansökan och i den själva föreslå en högre minimitappning i Bulsjöån har de gjort något som inget annat kraftbolag tidigare gjort!
– Ja, detta är mycket roligt, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Vad de nu gör är att visa vägen, det är bara för Svensk Energis andra medlemmar att använda Tranås Energi som ett gott exempel och lämna in egna ansökningar om omprövning. På så sätt eliminerar de alla de kostnader och annat som de klagar på när det gäller utredningsförlaget från vattenverksamhetsutredningen, menar Christer.
I målet som hölls i Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, hade inga myndigheter eller miljöorganisationer något att invända mot förslaget att Tranås Energi ska spilla 300 liter istället för det gamla villkorets 70 liter. Kanske Kjell Jansson på Svensk Energi ska göra nya rekommendationer till sina medlemmar?

Var med och påverka övriga kraftbolag!
I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Men det får inte stanna vid en utredning. Det måste till en ny lagstiftning, som möjliggör en mer hänsynsfull elproduktion.
Därför är det viktigt att våra makthavare får veta att vi är många som stödjer en ny lagstiftning. Skicka vårt färdiga brev till de ansvariga ministrarna Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Klicka på denna länk för att skicka brevet.

Publicerad: 06 March 2014
Av: Morgan Fihn
ANNONS