FVO-ordförande bygger kraftverk

Ordföranden i Mjörns FVO, Patrik Alströmer, vill bygga ett minikraftverk i Ålanda ström. Ett strömvatten som är en viktig reproduktionslokal för öringen i Mjörn!
Ålanda ström avvattnar Anten och rinner ut i Mjörn. På uppdrag av Mjörns FVO har fiskevårdsarbete i strömmen pågått under många år.
I en intervju med Fiskejournalen säger Patrik Alströmer att han inte ska delta i arbetsgruppen som jobbar med kraftverksfrågan. Detta för att inte blanda ihop sina roller. På en fråga om han är allmänt positiv till småskalig vattenkraft svarar han att det finns saker som är mindre bra med detta energislag, men han undrar vad man ska ha i stället.
Länsstyrelsen har överklagat tillståndet att bygga kraftverket, med hänvisning till att det inte ger tillräckligt med energi för att väga upp skadan det gör på naturen. Alströmer däremot anser att energiproduktionen från småskalig vattenkraft är väsenlig. Fiskejournalen har dock räknat på saken och funnit att lamporna inte kommer att slockna om Alströmer får nej till sitt kraftverk. Det kommer nämligen bara att svara för 0,00138 promille av den svenska elproduktionen.
Morgan Fihn

Den som vill suga ut elkraft ur öringvattnet Ålanda ström är ordföranden i Mjörns FVO, Patrik Alströmer. (Foto: Morgan Fihn)