Gäddan minskar i Östersjön

Förr åt man gädda till jul.

Precis som många gäddfiskare larmat om är gäddbeståndet i Östersjön på nedgång. Tidigare har det handlat om rapporter om allt sämre fiske i geografiskt begränsande områden men forskning visar nu att stora delar av Östersjön är drabbade.

Gäddan är inte bara vår i särklass populäraste sportfisk, den är också mycket viktig för ekologin i de vatten där den lever. Minskar gäddan får det till följd att betesfisken som äter djurplankton ökar dramatiskt. Betesfisken i sin tur äter för mycket av de djurplankton som betar av växtplanktonen. Resultat blir grumligt vatten med gröna trådalger.

Forskarna har undersökt många lokaler runt Östersjön och sett att det är illa ställt med beståndet. Undan tag finns och i Finland och Estland tycks gäddorna klara sig bättre.

Orsakerna till nedgången är många men helt klar är att ett för hårt fisketryck och predation av säl påverkar. Kan man minska antalet sälar i vissa områden och begränsa fisket kommer gäddorna bli fler menar forskarna.

Men Östersjön är stor och det är oerhört svårt att få en helhetsbild. Problemen kan variera från plats till plats.

Helt klart är att de insatser som görs för att återställa de lokaler där gäddan leker funkar. I de områden där denna typ av fiskevård genomförs ökar beståndet markant.

Publicerad: 27 January 2023
Av: Anders Nicander