ANNONS

Ge fisken en hjälpande hand – detta kan du göra i ditt hemmavatten!

Det finns många sätt att hjälpa öringar och andra fiskar. Läs våra tips! Foto: Anders Lundin
ANNONS

Kan fiskevård bli en riktigt stor folkrörelse i Sverige? Intresset har åtminstone ökat rejält efter SVT-trilogin Fiskarnas Rike, och många undrar vad de själva kan göra för fiskarna i sin närhet. Här får du 10 insatser – som du kan göra både själv och tipsa andra om.

Tillsammans med programledaren Martin Falklind listar Fiskejournalen nedan 10 exempel vad du själv kan göra för fiskarna och vattenlivet.

SÅ KAN DU HJÄLPA EN FISK NÄRA DIG
1) Utforska vattnen i din närmiljö och ta reda på vilka fiskar som finns där. Finns det några vandringshinder? Verkar det finnas lekplatser för fisken? Ta reda på vem/vilka som är fiskrättsägare samt förvaltar det aktuella vattnet som du är intresserad av. Kanske finns det ett fiskevårdsområde dit du kan ringa och visa intresse och ställa frågor.
2) Kolla om det finns någon lokal fiskeklubb som du kan gå med i, eller någon annan förening som har fokus på vattenmiljö.
3) Kontakta fiskeavdelningen på länsstyrelsen i ditt län. De har ofta historik och kunskap kring de flesta vattnen, eller vet vem du kan vända dig till för att få svar på frågor.
4) Gå med i en organisation. Några exempel är Sportfiskarna, Älvräddarna, Naturskyddsföreningen eller Världsnaturfonden WWF. Ett annat exempel är Stiftelsen för Östersjölaxen som inte har medlemskap men som du kan stötta med ett bidrag.
5) Se över vad du konsumerar och vilka vanor du har, samt om de påverkar vattenmiljön negativt. Kan det exempelvis vara läge att byta el-leverantör? Det finns elbolag som profilerar sig som fiskvänliga. Älvräddarna rekommenderar exempelvis Tranås Energi och Ljusdal Energi, som gjort miljöåtgärder i samtliga sina kraftverk. Ring ditt nuvarande bolag och fråga hur de jobbar med fiskvägar och biologisk mångfald. Läs även på om Hertingprojektet. Här har vandringsfiskarna och ålen enligt Karlstads Universitet 100% fria vandringsvägar. Falkenberg Energi har medverkat till åtgärderna och är kanske också ett alternativ för dig vid byte av elbolag.
6) Engagera dig politiskt eller ställ krav på din kommun. Skriv medborgarförslag eller gå på allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige och framför dina åsikter. Kolla vilka lokala partier som är mest engagerade i vattenlivsfrågor. Kanske har just din kommun ett kraftverksbolag, dit du som medborgare kan rikta krav.
7) Håll utkik efter exempelvis distanskurser i fiskbiologi eller andra miljöämnen. Kunskap är makt, och en grund för opinionsbildning.
8) Skriv debatter och insändare i både lokala och nationella medier. Eller väck opinion genom någon form av konst eller ett lokalt evenemang som belyser det du vill framföra.
9) Kolla ursprunget på matfisken, både i butiken och på restaurangen. Är den hållbart fiskad? Vilken policy råder kring fisk just där?
10) Läs Fiskejournalen och andra medier som löpande rapporterar om nyheter kring fiskar och dess livsmiljöer.

Annan att tänka på:
Fotografera och för dagbok över dammar och vandringshinder i din närnatur. Notera särskilt om ål, lax och andra vandringsfiskar kommer till skada, datum, antal, art med mera. Kontakta och visa dokumentationen för kommun (kommunekolog, politiker) och länsstyrelse (fiskeenhet, politiker) och fråga hur de bedriver tillsynen. Har de noterat motsvarande? Du kan också skicka bilderna till lokal media eller publicera på dina sociala medier.
Håll också koll på när ditt vattendrag skall omprövas i den nationella planen (NAP). Förmedla ditt material till Länsstyrelsen eller Fiskevårdsområdet och fråga hur man skall undvika eventuella skador som du dokumenterat.
Samt berätta för alla vänner, bekanta, arbetskompisar med fler aom dina nyvunna erfarenheter. Mun-mot-mun-metoden är bra för att få fler att bry sig! Lycka till!

Publicerad: 17 juli 2022
Av: Anders Lundin

Intressanta fiskeprylar från vår butik:

ANNONS