Gift i vattnet

Bekämpningsmedel som används inom jordbruk hamnar till slut i grundvatten och vattendrag. (Foto: Morgan Fihn)

Bekämpningsmedel som används inom jordbruk hamnar till slut i grundvatten och vattendrag. (Foto: Morgan Fihn)

En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar hur mycket rester av bekämpningsmedel som kan spåras i grundvattnet i Sverige. Studien omfattar perioden 1986-2014 och är den första i sitt slag.
Ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 procent av alla prover, främst rör det sig om äldre ämnen som funnits i så kallade totalbekämpningsmedel. Dessa ämnen är förbjudna i dag, säger Susanna Hogdin på HaV.
Studien ”Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 – 2014” har genomförts av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Rapporten innehåller analyser över vilka halter och substanser som återfinns i Sveriges grundvatten och hur detta har förändrats sedan mitten av 1980-talet.
– Problem med förhöjda föroreningshalter i grundvatten är att de är svåra att reparera, säger Susanna Hogdin.
Bekämpningsmedel används exempelvis inom jordbruket, inom industrin och i hushållen. HaV-rapporten är inriktad på växtskyddsmedel, säger Susanna Hogdin på HaV.
HaV ger nu också ut en rapporten ”Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014”. Även denna är gjord av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning. Att studien fokuserar på situationen i Skåne beror på att det är Sveriges mest jordbruksintensiva län, cirka 60 procent av allt växtskyddsmedel som säljs i Sverige används här. Rapporten visar att här domineras fynden av bekämpningsmedelsrester från godkända bekämpningsmedel som idag används inom jordbruket.
– Halterna av bekämpningsmedelsrester i ytvatten tycks ligga på en konstant nivå och visar inte samma sjunkande trend som i grundvatten. Studien omfattar främst mindre vattendrag men även i de två större som ingår i analysen, Vege å och Skivarpsån, har fynd gjorts av bekämpningsmedel, säger Susanna Hogdin.

Här kan du läsa rapporten Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 – 2014

Här kan du läsa rapporten Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014