Girjasdomen: Framtidens fjällfiske ska utredas av bred kommitté

Nu inleds processen kring framtidens fiske och jakt inom samebyarna. Foto: Samantha Deleo
ANNONS

Hur kommer fisket inom renbetesland att förvaltas i framtiden och kan det ske utan konflikter? Det är några av frågeställningarna när regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté med anledning av den uppmärksammade Girjasdomen.

Fiskejournalen har i många artiklar berättat om Girjasdomen, där Högsta Domstolen gav Girjas sameby rätten att förvalta fisket inom sin sameby. En direkt åtgärd blev att samebyn bara säljer fiskekort till människor bosatta i Norrbotten, och fler samebyar har aviserat att de vill ha samma rättighet att förvalta fiske och jakt.
Regeringen anser att rennäringslagen behöver ses över och har kommit fram till att en bred, parlamentarisk kommitté ska göra det.

Kan pågå fyra år
Kommittén ska ledas av justitierådet Eric M Runesson och bestå av ledamöter från alla riksdagspartier samt experter och sakkunniga. Alla partier i sametinget kommer få utse en varsin sakkunnig, och utredningen kommer att få pågå i ungefär fyra år, enligt TT.
En av aktörerna är Sportfiskarna, som är tydliga i ställningstagandet att allmänheten fortsatt ska tillförsäkras möjligheten till ett hållbart fiske i fjällen oavsett vem som anses ha den bättre rätten till nyttjandet.

TT har intervjuat landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), som säger att regeringen hela tiden varit väldigt måna om att ha en bred dialog med alla berörda intressenter, och att utredningen måste få ta tid.
– Det kan säkert finnas olika åsikter om hur bråttom det är med olika delar och hur mycket tid som krävs, men ska man göra en så här stor översyn så tycker jag det är viktigt att man har gott om tid. Sedan finns givetvis möjligheten att lämna delbetänkanden. Det finns rimligen vissa delar som brådskar mer än andra, säger Jennie Nilsson till TT.

Publicerad: 12 maj 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS