Gotländska sjöar hotas av invasiva smörbultar

Den svartmunnade smörbulten sprider sig snabbt och uppvisar stor tolerans mot varierande salthalt. Foto: GMBL

Svartmunnade smörbultar söker sig upp i gotländska åar, visar länsstyrelsens pågående inventering. Utvecklingen oroar och nu vill man försöka begränsa utbredningen.

Den invasiva arten svartmunnad smörbult har sitt ursprung i Östeuropa och tycks numera ha etablerat sig runt Gotlands kuster. Att de oönskade fiskarna nu även tagit sig upp i Vägumeån upptäckte länsstyrelsen i samband med ett elfiske som P4 Gotland bevakade.

”Det här var vi rädda för och nu… ja, nu har vi lite huvudbry”

– Det här var vi rädda för och nu… ja, nu har vi lite huvudbry, konstaterar Peter Landergren i inslaget.

Erfarenheter från andra länder har visat att svartmunnade smörbultar är svåra att stoppa. Ändå vill man från länsstyrelsens sida försöka förhindra ytterligare spridning.

– Då får vi sätta oss ner och fundera på vilka åtgärder vi kan sätta in för att förhindra att de här svartmunnade smörbultarna tar sig upp. Samtidigt som vi inte vill hindra att våra värdefulla och inhemska arter får en nackdel av det. De ska ju fortfarande kunna ta sig upp, säger Peter Landergren till P4 Gotland.

Läs mer och lyssna till inslaget här.

Hans Hällman

Publicerad: 18 July 2017
Av: Hans Hällman