Grattis Lars Bruno – Årets miljöprisvinnare!

Lars Bruno Johansson är vinnare av årets Miljöpris 2020. Foto: Kungsbacka kommun

I dag säger Fiskejournalen grattis till Lars Bruno Johansson. Den engagerade fiskvännen har erhållit Kungsbacka kommuns Miljöpris 2020.

Lars Bruno har under många år varit engagerad i både fiskar och fiskevatten kring Kungsbacka. Han är bland annat ledamot i Lygnerns vattenråd, medlem i sällskapet sportfiskare som förvaltar delar av Rolfsån, ledamot i Kungsbackas fiskevårdsområde och tillsynsman för Länsstyrelsen.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:
”Årets pristagare har under många decennier arbetat för att Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.”

Denna höst har Lars Bruno fokus på att få tillbaka lax och öring i Rolfsåns vattensystem, bland annat genom att flytta fisk till restaurerade vattendrag längre upp i ån.
– Samtidigt som vi jobbar upp beståndet av lax och öring har det även positiva effekter för den biologiska mångfalden i stort och vi vet att arter såsom flodpärmsmussla är helt beroende av att det finns tillräckligt med lax och öring, säger Lars Bruno Johansson i ett pressmeddelande.
– Det gäller att vi gör det vi kan för att naturen sedan ska få rå om sig själv. Att skapa möjligheterna för lax och öring att bli fler och sedan få följa den utvecklingen är en tacksam del i det här arbetet, konstaterar miljöprisvinnaren.