Grundstötning för torsken – har rekordlåg tillväxt

Siffrorna avslöjar hur illa ställt det är med torskbeståndet i östra Östersjön. Foto: SLU

Torskbeståndet i östra Östersjön noteras nu för en oroväckande bottennotering. Inte sedan mätningarna startade på 1950-talet har tillväxten varit så låg som den är nu.

Det är SLU Aqua som presenterar en dyster rapport över torskbeståndets tillstånd i östra Östersjön. De konstaterar att fiskarna är småväxta, magra och i dålig kondition. I faktiska siffor växer bara en 40 centimeter lång torsk i genomsnitt 4,6 centimeter per år. Detta kan jämföras med 9,6 centimeter, från åren på 1980-talet när tillväxten var som störst.

Det har genomförts märkningsexperiment på torsk i Östersjön sedan mitten av 1950-talet, och tack vare den omfattande datamängden har forskare nu för första gången kunnat göra en uppskattning av hur torskens tillväxt förändrats under de senaste sju årtiondena.
Här kan du läsa mer om rapporten från SLU.