Halland har höga planer för sina våtmarker

Våtmarker är viktiga för många djur. Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten

Nu ska Halland bli våtare. Regeringen satsar 200 miljoner kronor under åren 2018–2021 på Sveriges våtmarker. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

Halland ställer sig alltså i täten för den satsningen. Länsstyrelsen har nämligen påbörjat ett projekt för att skapa våtmarker i Hökafältets naturreservat i Laholms kommun.

Redan för några veckor sedan startades arbetet med att avverka en del bergtall, tall och blandskog i området, och planen är alltså att återskapa den naturliga hydrologin i Hökafältet och skapa dynvåtmarker, meddelar de på sin hemsida.

Sanddynsmiljöer i kombination med öppna våtmarker är en mycket ovanlig biotop i Sverige – ett livsrum, rikt på växt- och djurliv med fina fågellokaler.

– Att anlägga våtmarker i Hökafältets naturreservat ger oss möjlighet att stärka denna ovanliga naturmiljö i Halland, säger Magnus Redegard, naturvårdshandläggare och projektledare.