Halverad laxkvot

Efter att bland annat Sverige stretat emot blev laxkvoten sänkt med 50 procent i stället för de 71 procent som EU-kommissionen föreslog. (Foto/källa: Europaparlamentet)

EU har beslutats att kvoten för laxfiske i Östersjön halveras nästa år. Det blev till slut en kompromiss mellan EU-kommissionen och de berörda medlemsstaterna. En av nationerna som motsade sig föreslagen kvotminskning var Sverige.
Kommissionen hade föreslagit minskning med 71 procent på nuvarande laxkvot. Detta sade bland andra Sverige nej till.
När det gäller torsken så ökas kvoten med upp till 15 procent. Detta ses som ett exempel på att det går att rädda hotade arter genom sänkta kvoter och hårdare tag mot tjuvfisket.
Här kan du läsa mer om östersjölaxen.
Morgan Fihn