Här är det fiskeförbud!

För lite drygt en månad sen infördes fiskeförbud och starka begränsningar i fisket i vattnen kring Tjörn och Orust. Fiskbestånden i området får en chans att återhämta sig och kanske kan vi återskapa det fantastiskt rika och lättillgängliga havs- och kustfiske som fanns här en gång.
Ett problem i sammanhanget är att kunskapen om vilka regler som gäller för fiske inom fredningsområdena är bristfällig. Även om lokaltidningarna skrivit om det och länsstyrelsen i Västra Götalands län har information både på webben och i tryckta foldrar, är det många som inte känner till vad som gäller. Området har på senare år blivit känt för det fina havsöringfisket. Detta fiske påverkas i mycket liten utsträckning. På kartan ovan kan du se vad som gäller från och med 1 februari 2010.
Anders Nicander

Karta över fiskeförbud