Här är fiskfinnaren som jobbar dygnet runt på Kattegatt

Här är farkosten som samlar in information om Kattegatt. Foto: Jonas Hentati-Sundberg

Hur mycket fisk finns det egentligen i Kattegatt? En ungefärlig uppskattning hoppas forskarna kunna få genom hypermodern teknik – nämligen genom en drönare.

SLU Aqua Sailor är namnet på den obemannade seglarfarkosten som arbetar dygnet runt på Kattegatt. Den mäter mängden fisk, salthalt och vattentemperatur. Drönaren tar sig fram med hjälp av vinden och elektroniken ombord drivs av solpaneler vilket gör datainsamlingen koldioxidneutral. Farkosten navigerar automatiskt och styrs och levererar in data till land via satellit, berättar SLU i ett pressmeddelande.

Nu väntar man med spänning på informationen som ekolodet fångar upp.

– Med drönarens hjälp kan vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt undersöka var fisken finns och hur mycket fisk som finns. Med denna kunskap finns förutsättningar för att bättre reglera fisket i området så att tillräckligt mycket fisk finns kvar som föda till fåglarna, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker på SLU Aqua som leder ett projekt om uppföljning i marina skyddade områden i Kattegatt.

Här kan du se bilder som segeldrönaren tagit i ett stormigt Kattegatt i december 2018.

Projektet drivs av institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), vid Sveriges lantbruksuniversitet, som köpt in SLU Aqua Sailor. Forskningen finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Nordiska ministerrådet.

Läs om jätteöringen från Kattegatt:

Megaöring från Kattegatt