Här hoppar öringen och laxen mot döden vid kraftverket

Fiskpassagerna vid Slottsmöllan i Nissan är starkt ifrågasatta. Foto: Mats "Huggpuls" Andersson

Sportfiskare kring Halmstad har fått nog. Återigen tvingas de konstatera att öring och lax riskerar livet när de försöker passera kraftverket i Slottsmöllan i Nissan.

Nedan kan du se två olika filmer som visar problematiken. Video 1 visar när laxtrappan är igång, men att det inte släpps något vatten bredvid med följden att lax och öring hoppar upp på land och dör. Video 2 visar när det släpps vatten runt om trappan för att locka fisken upp i trappan, men att trappan då är avstängd.

– Vi har mailat länsstyrelsen flera gånger angående fiskevården och den fruktansvärda hanteringen kring Slottsmöllan och i Nissans Nedre FVO i Halmstad. Men de har slutat att bry sig om fisket i Halmstad. Det är privatpersoner som får ta initiativet att åka runt och rensa botten från träd och cyklar och så vidare, inte någon markägare eller kommunen, konstaterar besvikne lokale fiskeentusiasten Joel Lending.

De hoppas nu, genom dessa talande bilder, att myndigheterna ska gripa in för att åtgärda problemen en gång för alla.

Även 2016 gick larmet om fiskens reproduktion i Nissan:

Nattöppna laxtrappor ska rädda fiskens lek