ANNONS

Hårdare fiskeregler ett faktum – ryssjor i stället för nät

Tumlare (Phocoena phocoena) är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. Foto: Susanne Viker/HaV
ANNONS

Nu är nätfisket ett minne blott inom flera marina skyddade områden utanför den svenska kusten. Det är Havs- och vattenmyndigheten som verkställt beslutet, med syftet att skydda bland annat tumlare och sjöfåglar.

Det handlar om ett 30-tal områden där regleringar har införts, som ett resultat av flera års processer.
– Vi måste göra mer för att skydda tumlarna i våra Natura 2000-områden, det har inte minst EU påpekat. Det gäller inte endast den starkt hotade Östersjöpopulationen av tumlare, utan i flertalet av de Natura 2000-områden där Sverige listat arten. Regleringarna vi nu inför är ett led i det arbetet, säger Lena Tingström, utredare vid HaV.
Dessa fiskeregleringar ska skapa ett funktionellt nätverk av marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Framför allt kommer nätförbuden ha effekt på tumlarna i områden i Skåne, Kalmar och Gotland, enligt HaV.

Under hösten har flera yrkesfiskare berättat om sin besvikelse över de strängare reglerna, som de anser hotar deras verksamhet.
– Vi har gjort vissa lättnader för att tillmötesgå dessa synpunkter, säger Lena Tingström. Dock har vi inte kunnat släppa på nätförbudet, utan hänvisar de lokala fritidsfiskarna till att använda sig av ryssjor istället för nät. Det gäller för Nordvästra Skånes havsområde.
Här kan du läsa mer om de nya fiskereglerna.

Publicerad: 25 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS