Harren i Europa

Harrens lek sker på våren. Foto: Michel Roggo/Wild Wonders of Europe

Harren finns inte bara i våra nordiska vatten, utan återfinns även i kalla, klara sjöar och åar i Europas bergiga områden.

Fotograf Michel Roggo specialiserar sig på färskvattenmiljöer och har ofta bilder med i Fiskejournalen. Han deltar med flera av sina fiskbilder i det stora fotoprojektet Wild Wonders of Europe. Här har han suttit vid den klara Thunsjön i Schweiz och väntat på att harren ska leka för att kunna få en bra bild.
Harren är hotad på kontinenten. Dammar, försämrad livsmiljö och även predation av skarvar och skrakar har gjort att de vackra harrarna hamnat på rödlistor runt om i Europa.
Se fler bilder i Wild Wonders of Europe stora utomhusutställning som står på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm hela sommaren, 25 juni – 29 september 2013.
Mer info här.
(Foto: Michel Roggo/Wild Wonders of Europe)