HaV får 26 miljoner för att spåra fisk

Den stora skillnaden är att information om exempelvis var och när fisken fångats nu även blir enkelt tillgänglig för konsumenterna.

EU-kommissionen beviljar 26 miljoner kronor till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att kunna spåra fisk från hav till butik med hjälp av Rfid-teknik.
– Det här ger oss den grund som behövs för att kunna starta arbetet. Det är också ett kvitto på att kommissionen är positiv till hur Sverige vill införa kraven på spårbarhet, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef på HaV:s tillsynsavdelning.
2009 antog EU en ny kontrollförordning för den europeiska fiskeindustrin. Den innehåller bland annat krav på att fisk och skaldjur som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras i varje led. Syftet är att minska risken för illegalt fiske och därmed stärka fiskebestånden i Europas hav.
Medlemsländerna får själva bestämma om spårningen ska ske via papper eller på elektronisk väg. I Sverige ansvarar HaV för genomförandet och valet föll på elektronisk spårning med hjälp av RFID-teknik (Radio Frequency Identification). Det används exempelvis i biltullar, busskort, betalstationer, pass och för stöldskydd i butiker.
– HaV och tidigare Fiskeriverket har drivit frågan om elektronisk spårbarhet sedan 2010. Vi menar att det är en metod som säkerställer informationens kvalitet och dessutom ger information i realtid. Egentligen bygger modellen vidare på den information som redan i dag registreras elektroniskt via exempelvis elektroniska loggböcker, säger Johan Löwenadler Davidsson.
Läs mer på www.havochvatten.se