HaV tror på miljöfrågorna

När EU:s fiskepolitik ska reformeras vill Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) att man ska sätt havsmiljön främst. Fiskerisektorn bör ses i sitt större sammanhang där havspolitikens miljömål är centrala, säger man.
2013 ska EU få en ny fiskeripolitik. Motsättningarna, främst mellan stora fiskenationer som Spanien och Portugal i syd och länder som Sverige och Tyskland i norr, är stora. Lite förenklat kan man säga att de länder som är mest beroende av stora inkomster från det kommersiella fisket är hårdast motståndare till att förbättra en fiskepolitik som fram tills nu varit den sämsta i världen.
Det HaV främst vill förändra inom den gemsamma fiskepolitiken är det så förhatliga utkastsystemet där fisk kastas död över bord för att yrkesfiskarna ska kunna maximera värdet på sina fångster. Utkasten är inte långsiktigt hållbara för miljön säger HaV:s experter. Därmed säger man också samma sak som de drygt 760000 EU-medborgare som skrivit på Hugh´s Fish Fights upprop för att stoppa utkast i Nordsjön.
I sin ambition att komma tillrätta med dessa missförhållanden får vi väl också förutsätta att HaV tar samma ansvar för den del av havsmiljö- och fiskepolitiken som vi själva bestämmer över. Vattnen längs våra kuster är till exempel grovt misshandlade av åratal av överfiske. Ett samlat grepp för att återetablera förlorade fiskbestånd här är helt nödvändigt. Här behöver man inte vänta till 2013. Vi kan börja i dag. Om vi vill.
För att engagera dig och läsa mer om Hugh´s Fish Fight klicka HÄR
Anders Nicander

Det kanske dröjer innan tonfisken åter hoppar här vid Pater Noster men finns bra viljan kan de här vattnen snart bli en fantastisk sportfiskearena. (Foto: Anders Nicander)