Havöringhappening

På fredag är det stora julafton för många sportfiskare i södra Sverige. Havsöringen blir åter lovlig från Kullen till Svinesund. På Björlanda sportfiske i Göteborg  vakar man in det nya fiskeårert och håller butiken öppen hela natten.
1 april är vikarna på Västkusten till bredden fyllda av havsöringfiskare. Efter en lång och kall vinter är det befriande för själen att få komma ut till öppet vatten. I sportfiskebutiken i Björlanda kile kommer man, från torsdag kväll och genom hela natten, kunna köpa sig en bit mat och snacka havsöringfiske. När solen så går upp är det bara att hoppa i vadarna.
Anders Nicander

Släpp till baka små och utlekta öringar! Minimimåttet är 45 centimeter. (Foto: Anders Nicander)