Hertings kraftverk miljöanpassas

Återställningen av Hertingsforsen kommer tveklöst att gynna den biologiska mångfalden, men också stärka Falkenberg som turistort. Genom projektet hoppas kommunen nämligen att kunna fördubbla intäkterna från ekoturismen.

Älvräddarna:
De senaste 65 åren har Hertings båda Kraftverk fungerat som definitiva vandringshinder i Ätran. Nu väljer dock Falkenbergs kommun att miljöanpassa anläggningarna, då Ätran är hemvist för flera rödlistade fisk- och musselarter.

När kommunen nu river dammen, restaurerar viktiga biotopområden i Hertingsforsen och bygger faunapassager kommer Falkenbergs Energi snart att kunna titulera sig som ensamt elbolag i Sverige att endast sälja bra miljövalsmärkt el och enbart producera el genom miljöanpassad vattenkraft.
Älvräddarna säger:
Falkenbergs kommun visar genom detta projekt att man tar sitt ansvar för miljön och att det med relativt små medel går att modernisera dagens vattenkraftverk så att de blir mycket mindre skadliga för miljön.
Nu är det bara ca 1500 vattenkraftverk kvar i landet som behöver avskaffas eller miljöanpassas, innan vi kan börja tala om vattenkraften som en hållbar och grön energiresurs, på riktigt…
www.alvraddarna.se