Hit tar laxen vägen när den lämnat Norrlandsälvarna

Norrländska laxar söker sig till södra Östersjön, visar studier. Foto: E. Peter Steenstra
ANNONS

Hur ser egentligen laxens hela livscykel ut – från älv till hav och tillbaka? Forskarna kommer svaren allt närmare, och kan nu visa att lax som fötts i exempelvis Umeälven och Ångermanälven konsekvent söker sig till samma område i södra Östersjön.

Det är forskare vid SLU Aqua som detaljstuderat hur Östersjölaxen rör sig mellan olika habitat. Resultaten baseras på över 120 000 återfångster av märkt lax från 10 olika populationer, från Torneälven i norr till Mörrumsån i söder. Återfångsterna har gjorts till havs under fem årtionden, skriver SLU Aqua på sin hemsida.

Var en lax lever ute till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den fötts och växt upp i, konstaterar de i studien. Studien visar som sagt att lax som fötts i till exempel Umeälven och Ångermanälven alltid söker sig till samma område i södra Östersjön, medan lax från Dalälven och Ljusnan har en mer variabel utbredning.

– Laxen kan alltså uppehålla sig i olika områden av Östersjön beroende på sitt ursprung och sin storlek. Det innebär att de upplever olika miljöer i Östersjön vilket i sin tur kan leda till skillnader i tillväxt och överlevnad, säger Philip Jacobson, doktorand på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och huvudförfattare till studien.

Resultaten kring detta kan vara en viktig pusselbit för att förstå varför och hur de påverkas på olika sätt av förändringar i Östersjöns miljö.

Läs mer på SLU Aquas hemsida.

Missa inte heller denna genomgång kring Östersjölaxen:

https://wp.fiskejournalen.se/kartlaggning-klar-sa-mycket-vildlax-steg-det-i-ar/

Publicerad: 22 December 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS