Hittade 16 kilometer spöknät mellan Öland och Skåne

Det hittades både färsk och död fisk i spöknäten. Foto: Anders Paulsen/Havs- och Vattenmyndigheten

Både levande och döda fiskar har hittats i så kallade spöknät mellan Öland och Skåne. Totalt påträffades 16 kilometer nät under förra året.

Det är Havs- och Vattenmyndigheten som rapporterar om att yrkesfiskare har samlat in 29 förlorade fiskegarn med en sammanlagd längd på nästan 16 kilometer från Östersjöns havsbotten mellan Öland och Skåne.
– Förlorade fiskeredskap utgör en fara för fiskar, fåglar och däggdjur då de kan fortsätta att fånga, spökfiska, eller trassla in djur i många år, säger Charlotta Stadig vid Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten är det vanligaste fyndet torskgarn, vissa upp till 30 år gamla, och i spökgarnet har man hittat både levande och död fisk, mest simpor, torsk, skrubba och spätta. De aktuella draggningarna efter spöknäten har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten själv.