ANNONS

Hjälp forskningen – rapportera in fynd av sjuka fiskar

Hjälp till att kartlägga sjuk fisk genom att rapportera in dem. Foto: Johan Cederbrink.
ANNONS

Nu ber Länsstyrelsen i Halland sportfiskare om hjälp. Trots att det är relativt tidigt på säsongen så har det kommit flera observationer om sjuka fiskar, och därför vill de påminna om att dessa kan rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Redan har ett flertal svampangripna laxar observerats i de populära vattendragen Ätran, Högvadsån och Lagan. Rapporter om sjuk och död lax har även kommit in från Enningdalsälven på gränsen mellan Sverige och Norge, och där håller just nu forskare på universitetet i Bergen att försöka spåra orsaken till utbrottet.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tidigare genomfört undersökningar av sjuk lax men inte kunnat hitta någon specifik orsak till fiskens dåliga kondition, skriver länsstyrelsen på sin hemsida. SVA har konstaterat att svampinfektionerna är sekundära, men att det ofta är svampinfektionen som dödar fisken.

För att få en bild över hur det ser ut i Halland behöver de alltså allmänhetens hjälp. Din rapport skickar du in i ett formulär till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Där kan du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt).

Läs om mer positiva nyheter:

Äntligen hoppfullt besked: Mer lax verkar klara sig i år

Publicerad: 17 June 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS