Högljudda fiskar

Triggerfish, lake, kattfisk och paddfisken - alla vill de göra sig hörda. (Bild: flickr.com)

Forskare har konstaterat att fler fiskar än man trott ger ifrån sig ljud. De använder sig av det för att skrämma iväg inkräktare, locka till sig en partner eller försvara sitt revir

Fiskar kan ge ifrån sig ljud genom att ”knäppa” med fenor, vibrera med sina gälar eller gnissla tänder.
Ett exempel är Paddfisken. Hanarna utstöter ett hummande i kör när det är parningstid. En enda individ kan hålla på med sitt nynnande under en hel timma, utan paus. Dessa fiskar är nattaktiva. Och precis som grodor kan de tillsammans bilda en högt ljudande undervattenskör.
Detta påverkar kanske inte dig – men flytta då till San Fransisco, köp en husbåt och slå dig ner i en vik. Under några dagar är sömn uteslutet då dessa fiskar i stort antal hummar under båtens bottnen.
David Dalqvist