Hopp om stärkt fiske: Vindelälven blir biosfärområde

Filmen Tillsammans för Vindelälven visar varför laxen är viktig. Foto: Kim Lundström

I Evert Taubes visa Änglamark finns ett par rader som syftar på Vindelälven: ”Låt sista älven som brusar i vår natur, brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur”. Nu får den ett starkare skydd.

Unesco, som är FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, har nämligen utsett Vindelälven- Juhtatdahka till biosfärområde. Tanken är att det ska bidra till nya metoder för hållbart fiske, att främja kulturell mångfald, och rennäring samt hållbar turism.

Det hela skedde efter att regeringen hade nominerat Vindelälven- Juhtatdahka till biosfärområden. Även Voxnadalen i Hälsingland får samma utnämning.

– De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. Att Unesco nu utnämner två nya svenska biosfärområden är ett erkännande för de år av lokalt arbete och engagemang som många människor har lagt ner för att stärka en hållbar lokal och regional utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Vindelälven är även en av Sveriges nationalälvar.

Läs om gäddfiske i norr:

https://wp.fiskejournalen.se/personliga-rekord-i-midnattssolen-da-rok-skaggen/