Hundratusentals ålar

Vattnen innanför Tjörn och Orust har fått tillskott av liv i form av ålyngel. Under året har en halv miljon nya ålar  fått ett nytt hem i fjordarna.
I enlighet med Fiskeriverkets ålförvaltningsplan sattes det tidigare i år ut 120 000 ålyngel i Havstensfjorden med det statliga verket som initiativtagare och finansiär. Nu i dagarna har ytterligare 360 000 ålyngel satts ut i vattnen innanför Tjörn och Orust och utanför Kungälv. Pengarna till den senaste utsättningen kommer från sex olika kraftbolag. Kraftbolagen är skyldiga att kompensera för den fisk som dör i vattenskraftverkens tubiner och valde då att satsa pengarna på ålyngel.
Arbetet med att sätta ut ålarna har varit ett samarbete mellan 8-fjordar, Fiskeriverket, Länsstyrelsen, Sportfiskarna och yrkesfiskare i området.
Anders Nicander

8-fjordars projektledare Niclas Åberg sprider liv i Bohusläns fjordar. (Foto: Anders Nicander)