Hur ska yrkesfisket bedrivas? Konferens kan visa vägen!

Nu är det dags för den första nationella yrkesfiskekonferensen.

Har du åsikter kring yrkesfisket i Sverige – och hur det bör bedrivas? Då hoppas vi att du anmält dig till landets första nationella yrkesfiskekonferens. Den äger rum i Karlstad mellan 31 januari–1 februari.

Konferensen arrangeras alltså för första gången på Congress Culture Center, och syftet med den är att föra samman olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, akademi och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar och hur man tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen. Temat för konferensen är ”Värdeskapande och innovation – Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser”.

Arrangörer är Länsstyrelsen Värmland, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Läs om nya regler för yrkesfisket:

Klart med lag mot överfiske – kan bli vägledande