I dag firas vandrande fiskar

Foto: World Fish Migration Day

Fiskens behov av fria vandringsvägar i rinnande vatten har fått en egen dag – World Fish Migration Day. Den infaller i dag och uppmärksammas i både Forshaga och Uppsala.

I år har den småskaliga vattenkraften diskuterats flitigt i Sverige, i samband med regeringens nylagda förslag. Många vill se att uråldriga dammar rivs så att fisk kan vandra fritt och mångfalden återkomma. Liknande önskemål finns i många länder och för att uppmärksamma de vandrande fiskarnas utsatta situation – och på så sätt nå ut till allmänheten – har World Fish Migration Day instiftats.

I år är temat Förena fisk, floder och människor och Sverige medverkar på två orter.

I Forshaga arrangerar Sportfiskarna en spännande dag med föredrag och filmvisning tillsammans med Länsstyrelsen, Karlstads universitet och Älvräddarna. Programmet startar klockan 10:00 och pågår fram till 14:00.

I Uppsala står aspen i fokus och mellan klockan 10-16 väntar alltifrån aspspaning i Fyrisån till tömning av ryssja vid Islandsfallet.

Läs mer om programmet i Forshaga här.

Läs mer om programmet i Uppsala här.

Läs mer om World Fish Migration Day här.

Hans Hällman