ANNONS

I Rigabukten frodas strömmingen

I Rigabukten finns det fortfarande gott om strömming. Foto: Martin Falklind
ANNONS

Samtidigt som supertrålare håller på att ödelägga stora delar av Östersjöns strömmingsbestånd med oöverskådliga ekologiska konsekvenser som följd har man fortfarande ett rikt småskaligt yrkesfiske i Rigabukten. Här har man förstått nödvändigheten i att förvalta istället för att förbruka havets resurser.

Martin Falklind har varit i Estland för att filma för uppföljaren till TV-serien Fiskarnas rike. Här har han träffat estniska yrkesfiskare som genom ett sunt förhållningssätt till fisken och fisket lyckats behålla den skatt som vi i Sverige ser gå förlorad.

På Martins Instagramkonto ser vi en film där en enorm mängd strömming fångats med vad som ser ut att vara tämligen enkla redskap.

Så här skriver Martin:

Nej, det här är inte rovfiske, det är ett hållbart skördande av strömming i Rigabukten utanför Estland. Här har man det starkaste strömmingsbeståndet i hela Östersjön och vi är här för att filmdokumentera och ta reda på varför det är så. Kort är svaret att man ända sedan 1947 har låtit forskarna undersöka och analysera hur beståndet mår, reproducerar sig och växer – och hur det påverkas av fiske och naturliga cykler i miljön. Utefter det har kvoterna satts hållbart – upp vissa år och ner andra år. Man har även delat upp kvoten så att hälften tas av kustfiskarna och andra hälften av trålarna. Man tillåter inte stora trålare och inte att de fiskar för grunt, dessutom är det trålfiskeförbud på strömmingens lekområden, det är heller inte tillåtet att tråla på våren när strömmingen vandrar dit. Resultatet är att det alltid finns tillräckligt med lekströmming för att säkra en god återväxt, vilket i sin tur betyder att man skapar mängder med arbetstillfällen i fiskenäringen, massor av mat för människor, och föda för predatorer i havet. Fantastiskt inspirerande att komma till ett land där beslutsfattarna, myndigheterna och fiskenäringen både lyssnar på och respekterar varandra. De har alla samma mål, och det är att strömmingen ska finnas kvar och kunna skördas i mängd även i framtiden. Känns som att vi här hemma har en del att lära…

Länk till Martins konto hittar du här

Publicerad: 18 dagar sedan
Av: Anders Nicander

Intressanta fiskeprylar från vår butik:

ANNONS