Illegalt fiske hotar ålbeståndet

Ålen anses av flera miljöorganisationer som akut utrotningshotad. (Foto: Rudolf Svensen)

Ålen anses av flera miljöorganisationer som akut utrotningshotad. (Foto: Rudolf Svensen)

Det förekommer ett utbrett tjuvfiske efter den akut utrotningshotade ålen. Det berättar Sveriges radio P4 Malmöhus. Kustbevakningen beslagtar runt 150 illegala ålryssjor varje år.
Sedan 2007 är det förbjudet för samtliga utom yrkesfiskare att fiska ål. Trots det hittas cirka 150 illegala ålryssjor varje år. Ulrik Sörehall är inspektör på Kustbevakningen och han misstänker att ”hobbyfiskare” ligger bakom tjuvfisket.
– De som fiskar illegalt som vi känner till är med all säkerhet privatfiskare. Det finns ju pengar i det här, säger han.
Hittills i år har Kustbevakningen hittat 139 stycken ålryssjor, ungefär samma antal som de senaste fyra åren. Om det beror på att fler har börjat fiska ål, yrkesfisket fiskar utanför sin kvot eller om Kustbevakningen blivit bättre på att hitta ryssjor vet man inte. Siffrorna oroar dock Inger Näslund som är fiskeexpert på Världsnaturfonden. Såhär säger hom till P4 Malmöhus.
– När en art är så starkt hotad som den är, är varje ål som överlever av vikt för att beståndet ska återväxa.
Ålen är listad som ”akut hotad” i Sveriges artdatabank och det är ett steg ifrån utrotad. Uppskattningar visar på att mängden ål som kommer till Sverige har minskat med 90 procent på 60 år.
Läs fler notiser om ål.
Morgan Fihn