Isvintrar bra för havet

Kalla vintrar med isbelagda fjordar ger bättre vattenomsättning och övergödda vatten inomskärs blir lite friskare.
Många grunda vikar ser mest ut som en slemmig ljusgrön soppa under den varma delen av året och när syret försvinner så försvinner också de fiskar som skulle vuxit upp där. På större djup, till exempel i Gullmarsjorden, finns det stora områden där bottnarna dör och det bildas svavelväte.
När stora mängder vatten binds i is och snö blir det större omsättning på havsvattnet. Stor omsättning på vatten innebär att friskare vatten kommer in fjordar och vikar. Hur stora effekterna blev av årets isvinter ser vi först längre fram i sommar.
Anders Nicander

Havsisen har glatt många inbitna vinterfiskare – och den kan också vara till stor nytta för havet. (Foto: Anders Nicander)

Havsisen har glatt många inbitna vinterfiskare – och den kan också vara till stor nytta för havet. (Foto: Anders Nicander)